Calcio labiana 500 cc. inj.

Solució electrolítica per a la perfusió intravenosa o intramuscular. Indicada en estats fisiològics o patològics en els quals es produeixi un dèficit de calci, magnesi i/o fòsfor. En bestiar boví, oví, caprí i porcí, en casos de convalescència, parèsia o paràlisi relacionades amb el part i el puerperi, hipocalcèmia i hipomagnesèmia, entre d'altres. En cavalls s'indica per al tractament de la tetània hipocalcémica.

principis actius:
 • Gluconat calci
 • Magnesi clorur hexahidrat
 • Magnesi hipofosfit hexahidrat
Espècies de destí:
boví, cavalls, cabrum, oví, gossos, porcí
laboratori:
Labiana Life Sciences, S.A.
prescripció:
necessita prescripció

fitxa tècnica

forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
0,5 ml -0,62 ml /kg de p.v.
Període de retirada
 • carn: 0 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 0 dies
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi
forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
0,17 a 1,2 ml /kg de p.v.
Període de retirada
 • carn: 0 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 0 dies
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi
forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
0,42 ml -1,67 ml /kg p.v.
Període de retirada
 • carn: 0 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 0 dies
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi
forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
0,42 ml -1,67 ml /kg p.v.
Període de retirada
 • carn: 0 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 0 dies
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi
forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
5-20 ml /animal o 0,25 ml -1 ml /kg de p.v
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi
forma farmacèutica
Solució injectable
Vies d'administració
Via intravenosa
Dosi *
0,42 ml -1,67 ml /kg p.v.
Període de retirada
carn: 0 dies
contraindicacions
 • 862d6844b7f19ac04b67301130ea89066ffdeaaa.name
 • Hipercalcèmia
 • Hipermagnesemia
 • Insuficiència cardíaca
 • Insuficiència renal
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.name
 • Calcinosi
 • Mastitis
 • Hipocalcèmia
 • Calcinosi
 • Calcinosi

* Dosi extretes de fonts oficials

productes relacionats

Tens dubtes?

Contactanos por teléfono, WhatsApp o email