Penivex complex 250 ml. inj.

Antibiòtic d'ampli espectre, indicat per al tractament d'infeccions causades per microorganismes sensibles a la combinació sinèrgica de dihidroestreptomicina-benzilpenicil·lina. En boví i oví: mamitis, metritis, artritis, abscessos, lesions podals, carboncle bacteridià, actinomicosi, pneumònia i leptospirosi. En bestiar porcí: síndrome mamitis-metritis-agalaxia (MMA), avortaments (causats per Leptospira spp. i Brucella spp. entre d'altres), mal roig (E.rhusiopathiae) i pneumònies. En èquids: metritis, pneumònies i galteres. En gossos i gats: artritis, infeccions de l'tracte genitourinari, pneumònia, traqueobronquitis i peritonitis. *Veure fitxa tècnica.

principis actius:
 • Bencilpenicilina procaïna
 • Dihidroestreptomicina sulfat
Espècies de destí:
boví, Cavalls no destinats a consum humà, gats, oví, gossos, porcí
laboratori:
S.P. Veterinaria, S.A.
prescripció:
necessita prescripció

fitxa tècnica

forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.30 a 0.60 ml /10 kg p.v./ día
Període de retirada
 • carn: 30 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 3 dies
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània
forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.30 a 0.60 ml /10 kg p.v./ día
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània
forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.05 – 0.1 ml / Kg p.v. / día
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània
forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.30 a 0.60 ml /10 kg p.v./ día
Període de retirada
 • carn: 30 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 3 dies
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània
forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.05 – 0.1 ml / Kg p.v. / día
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània
forma farmacèutica
Suspensió injectable
Vies d'administració
Via intramuscular
Dosi *
0.30 a 0.60 ml /10 kg p.v./ día
Període de retirada
 • carn: 30 dies
 • b851125fa73ad493e13b0068bae7f9eadb811d25.name: 3 dies
contraindicacions
 • Animals amb edat inferior a 1 mes
 • Animals gestants
 • Cavalls destinats a consum humà
 • Cadells
 • Cardiopatia
 • Cobais
 • Conills
 • Desordres de l'equilibri
 • Gatets
 • Hàmsters
 • Insuficiència hepàtica
 • Insuficiència renal
 • Garrins
 • Garrins recent nascuts
 • No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la / substància / es activa / s o algun excipient
 • Vedells recent nascuts
 • Via intravenosa
 • Via parenteral
 • Via subcutània

* Dosi extretes de fonts oficials

productes relacionats

Tens dubtes?

Contactanos por teléfono, WhatsApp o email