MICROBIOTICA INTESTINAL EN TRUGES REPRODUCTORES I LA SEVA HERETABILITAT

10-12-2020
Virocid el desinfectant més potent

Projecte cofinançat pels Fons FEDER Europeus

En aquests últims anys a PROVETSA hem portat a terme un dels projectes de investigació més importants de la nostre historia. Gracies als avanços tecnològics i l’inestimable ajuda dels Fons FEDER Europeus, hem realitzat la seqüenciació massiva de microbiota intestinal en reproductores i la seva heretabilitat amb els seus garrins.
Gràcies a aquest estudi hem pogut obtenir un ampli coneixement de les variacions que existeixen entre la microbiota intestinal entre les diferents explotacions que hem analitzat. Així mateix, hem pogut comprovar com aquesta també varia de forma considerable dins una mateixa explotació en animals de diferent edat i/o paritat.
Avui ja és molt conegut l’impacte positiu que té en la microbiota una dieta, per exemple, rica en fibra. Aquesta fibra és utilitzada com a font d’energia per determinades poblacions microbianes a l’intestí com a aliment per créixer i multiplicar-se.
Quan parlem de microbiota sabem que mes variabilitat de famílies bacterianes, millor es la microbiota, però sabem també que aquesta variabilitat es pot veure afectada per canvis en la dieta com el pas de un pinso de Gestació amb alt contingut en fibra a un pinso de Lactants on la proporció de fibra ha de baixar per donar lloc a un aliment mes ric per afavorir la producció de llet.
Durant l’estudi hem pogut comprovar com l’addició de determinats àcids i olis essencials a l’aigua de beguda de les truges reproductores, no nomes té un impacte positiu en la seva pròpia microbiota sinó que representa també una millora en la microbiota que hereten els seus garrins.
Si volen conèixer més a fons aquest apassionant estudi en el que han participat la UAB, el centre de recerca EURECAT i PROVETSA amb l’ajut dels fons FEDER europeus, no quedeu en contactar-nos:

info@provetsa.com

Tens dubtes?

Contactanos por teléfono, WhatsApp o email